بازی مونتی

بازی مونتی

ترفند برد در بازی مونتی با حالت پله ای

ترفند برد در بازی مونتی با حالت پله ای امروز میخوایم براتون یه ترفند بسیار عالی را در بازی مونتی

Read More
بازی مونتی

بازی مونتی چیست؟

بازی مونتی چیست؟ و چگونه میتوانیم Monti بازی کنیم؟ درست مثل بازی انفجار شما اول باید رقم شرط بندی خود

Read More