ترفند برد در بازی مونتی با حالت پله ای

ترفند برد در بازی مونتی با حالت پله ای امروز میخوایم براتون یه ترفند بسیار عالی را در بازی مونتی

بیشتر بخوانید

بازی مونتی چیست؟

بازی مونتی چیست؟ و چگونه میتوانیم Monti بازی کنیم؟ درست مثل بازی انفجار شما اول باید رقم شرط بندی خود

بیشتر بخوانید