آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده (Three Thirteen)

مجله شرط بندی ، پیش بینی و کازینو آنلاین آزکالکشن تقدیم میکند

آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده (Three Thirteen)

آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده «Three Thirteen»

آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده این اسـت کـه از کارت هایي کـه در دست دارید برای تشکیل ست ها و ران ها استفاده کنید و کمترین امتیاز ممکن را در 11 دور گیم پلی گرد آوری کنید. Three Thirteen بخشی از خانواده رامی اسـت.

 

بازیکنان

Three Thirteen برای دو یا چند بازیکن اسـت، اما با دو تا چهار بازیکن بهتر اسـت.

 

ویدیوی ویژه

قوانین و استراتژی هاي‌ بازی با ورق Euchre سه دست

 

عرشه

از یک طبقه استاندارد 52 کارتی برای دو بازیکن یا دو دسته استاندارد 52 کارتی برای سه تا چهار بازیکن استفاده کنید.

 

فراتر از ان؛ بـه سادگی از عرشه هاي‌ استاندارد 52 کارتی استفاده کنید تا مطمئن شوید کـه کارت هاي‌ کافی برای دور نهایی وجوددارد.

 

آس ها کم هستند، در حالی کـه کینگ ها بالا هستند.

 

هدف

هدف Three Thirteen این اسـت کـه از کارت هایي کـه در دست دارید برای تشکیل ست ها و ران ها استفاده کنید و کمترین امتیاز ممکن را در 11 دور گیم پلی گرد آوری کنید.

آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده

برپایی

فروشنده اول بـه صورت تصادفی انتخاب می شود. بعد از هر دور بـه سمت چپ می گذرد.

 

کارت ها بـه شرح زیر پرداخت می شود:

دور 1: 3 کارت

دور 2: 4 کارت

دور 3: 5 کارت

دور 4: 6 کارت

دور 5: 7 کارت

دور 6: 8 کارت

دور 7: 9 کارت

دور 8: 10 کارت

دور 9: کارت 11

دور 10: 12 کارت

دور 11: 13 کارت

آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده

تمام کارت هاي‌ باقیمانده روی میز، رو بـه پایین، قرار می گیرند تا شمع قرعه کشی را تشکیل دهند. کارت بالایی از شمع قرعه کشی رو بـه بالا چرخانده می شود تا شمع دور انداختن شروع شود.

آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده «Three Thirteen»

گیم پلی

بازیکن سمت چپ فروشنده ابتدا بازی می کند. بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه می‌یابد.

 

بازیکن ابتدا یک کارت می‌کشد، یا کارت رو بـه پایین روی شمع قرعه کشی یا کارت رو بـه بالا روی شمع دور انداختن. اگر بازیکن بیرون نرود، یک کارت را روی شمع دور انداخته، روبرو میکنند.

 

بیرون رفتن

در نوبت یک بازیکن، اگر بعد از کشیدن کارت رو بـه پایین روی شمع قرعه کشی یا کارت رو بـه بالا روی شمع دور انداختن، او بتواند تمام کارت هاي‌ در دست خودرا با یک کارت بـه صورت مجموعه مرتب کند، او میتواند بیرون برود . برای دور انداختن

 

اگر بازیکنی بیرون برود، ان را اعلام می کند و سپس ست خودرا بازی می کند و یک کارت را دور می اندازد. سایر بازیکنان هر کدام یک نوبت دیگر قبل از پایان دور و گرفتن امتیاز دارند.

 

دو نوع ترکیب معتبر، مجموعه و اجرا وجوددارد:

مجموعه اي از سه یا چند کارت با همان رتبه، مانند 7-7-7.

اجرای سه یا بیشتر کارت دریک لباس، مانند A-2-3 از قلب.

یک ترکیب میتواند بیش از سه کارت داشته باشد، اما هیچ کارتی را نمی‌توان بـه عنوان بخشی از بیش از یک ترکیب بـه حساب آورد.

 

بازیکنان نمیتوانند بـه مجموعه‌ها یا اجراهایی کـه توسط بازیکنان دیگر بازی میشود، کارت اضافه کنند.

 

وایلد کارت

یکی از کارت ها در هر راند وایلد اسـت و می توان ان رابا هر کارت دیگری دریک ست یا اجرا جای گزین کرد. وایلد کارت ها عبارتند از:

دور 1: 3 ثانیه

دور 2: 4 ثانیه

دور 3: 5 ثانیه

دور 4: 6 ثانیه

دور 5: 7 ثانیه

دور 6: 8 ثانیه

دور 7: 9 ثانیه

دور 8: 10 ثانیه

دور 9: جک

دور 10: کوئینز

دور یازدهم: پادشاهان

 

گلزنی

در آخرین نوبت خود، هر بازیکن دست خودرا در هر تعداد ست مرتب می کند و می دود. هر کارت باقیمانده بـه عنوان امتیاز پنالتی بـه دست می‌آید:

آس: هر کدام 1 امتیاز

2: هر کدام 2 امتیاز

3: هر کدام 3 امتیاز

4: هر کدام 4 امتیاز

5: هر کدام 5 امتیاز

6: هر کدام 6 امتیاز

7: هر کدام 7 امتیاز

8: هر کدام 8 امتیاز

9: هر کدام 9 امتیاز

10: هر کدام 10 امتیاز

جک: هر کدام 10 امتیاز

ملکه: هر کدام 10 امتیاز

سلطان: هر کدام 10 امتیاز

 

برنده شدن

نمرات از دور بـه دور باهم جمع می شوند. در پایان دور یازدهم، بازیکنی کـه کمترین امتیاز را کسب کند برنده اسـت.

 

گونه

تعداد زیادی از بازیکنان ترجیح می دهند از Aces بـه عنوان کارت هاي‌ کم یا کارت هاي‌ بالا استفاده کنند. اگر اینکار انجام شود، یک آس باقیمانده در پایان راند یک پنالتی 15 امتیازی اسـت.

سه سیزده

دو یا چند بازیکن

 

کارت هاي‌ بازی معمولی یک دسته کارت 52 برای دو بازیکن، دو عرشه برای سه یا چهار نفر. بعد از ان تا زمانی کـه کارت هاي‌ کافی برای بازی در اختیار داشته باشید، واقعاً مهم نیست.

 

معامله

این بازی یازده راند دارد. نخستین فروشنده بـه صورت تصادفی انتخاب می شود و نوبت معامله پس از هر دور بـه سمت چپ می رود. در دور اول سه کارت بـه هر بازیکن داده می شود، در دور دوم چهار کارت و بـه همین ترتیب تا دور یازدهم و آخرین دور کـه در ان هر کدام سیزده کارت پخش می شود.

 

بقیه کارت‌ها رو بـه پایین روی میز قرار می گیرند تا یک توده انبار تشکیل دهند. کارت بالایی سهام رو بـه بالا برگردانده می شود ودر کنار شمع استوک قرار میگیرد تا شمع دور ریختنی شروع شود.

 

هدف بازی

هدف از این بازی این اسـت کـه تمام کارت هاي‌ در دست خودرا بـه صورت ترکیبی تشکیل دهید. دو نوع ترکیب معتبر وجوددارد:

 

مجموعه یا گروهی از سه یا چند کارت با همان رتبه ؛ مانند 5-5-5 . هنگام بازی با بیش از یک دسته، ممکن اسـت یک مجموعه دارای کارت هاي‌ یکسان باشد، بـه عنوان مثال 9 – 9 – 9 .

 

اجرا یا دنباله اي از سه یا چند کارت دریک لباس ؛ مانند 4-5-6

 

ترکیب‌ها می توانند بیش از سه کارت داشته باشند – برای مثال چهار شماره هفت یا 8-9-10-JQ یک لباس.

 

با این حال، نمیتوانید همان کارت را بـه عنوان بخشی از بیش از یک ترکیب بشمارید.

 

بـه عنوان مثال 5- 6- 7- 6- 6 یا مجموعه اي از شش ها با 5 و 7 بیل باقیمانده اسـت، یا مجموعه اي از بیل ها با دو بیل باقیمانده اسـت.

 

Aces دراین بازی رتبه پایینی دارند، بنابر این A-2-3 یک دنباله معتبر اسـت اما QKA نیست.

 

وایلد کارت

در هر دور یک کارت وایلد وجوددارد. این کارت برابر با تعداد کارت هاي‌ پرداخت شده اسـت.

 

کارت هاي‌ وایلد را می توان بـه جای هر کارت دیگری در ساخت یک گروه یا دنباله استفاده کرد. درصورت تمایل حتی می توانید مجموعه اي بسازید.

آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده

کـه فقط از کارت هاي‌ وحشی تشکیل شده باشد. در زیر لیستی از کارت هاي‌ وحشی بـه جداسازی دور آمده اسـت:

دور 1 سه نفر وحشی هستند.
دور 2 چهار وحشی هستند.
دور 3 Fives وحشی هستند.
دور 4 شش ها وحشی هستند.
دور 5 هفتگان وحشی هستند.
دور 6 هشتم ها وحشی هستند.
دور 7 نهم وحشی هستند.
دور 8 ده ها وحشی هستند.
جک هاي‌ دور 9 وحشی هستند.
کوئین هاي‌ دور 10 وحشی هستند.
راند 11 پادشاهان وحشی هستند.

 

بازی

بازیکن سمت چپ فروشنده شروع می شود و بازیکنان بـه نوبت در جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز میچرخند.

یک نوبت شامل کشیدن یک کارت – یا کارت بالای موجودی رو بـه پایین یا کارت بالای شمع دور ریختن – و سپس دور انداختن یک کارت رو بـه بالا در بالای شمع دور انداختن اسـت.

 

توجه داشته باشید کـه فقط کارت بالای شمع دور انداختن را می توان گرفت.

 

بیرون رفتن

اگر بعد از کشیدن کارت بالایی سهام یا دور انداختن بالایی، بتوانید همه ی کارت‌ها را بـه جز یکی در دستان خود بچینید و سپس یک کارت را دور بیندازید، میتوانید در نوبت خود بیرون بروید و بازی کنید.

 

دراین صورت، هنگام دور انداختن، اعلام می‌کنید کـه بیرون هستید. هر یک از بازیکنان دیگر یک نوبت دیگر مجاز اسـت. هنگامی کـه نوبت بازی بـه شـما باز می‌گردد، دور بـه اتمام می‌رسد و امتیازات ارزیابی می شود.

آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده «Three Thirteen»

گلزنی

در پایان راند، هر بازیکن تا حد امکان دست خودرا در ست ها و دویدن قرار می‌دهد. هر کارتی کـه دریک ست یا ران گنجانده نشده باشد بـه شرح زیر بـه عنوان امتیاز جریمه برای دارنده حساب می شود:

 

آس 1 امتیاز

دو امتیاز 2

سه امتیاز 3

چهار امتیاز 4

پنج امتیاز 5

شش 6 امتیاز

هفت 7 امتیاز

هشت 8 امتیاز

نه 9 امتیاز

ده 10 امتیاز

جک 10 امتیاز

ملکه 10 امتیاز

شاه 10 امتیاز

امتیازها دور بـه دور جمع می شوند و هرکس در پایان دور یازدهم کمترین امتیاز را کسب کند برنده اسـت.

توجه داشته باشید کـه دراین شکل از رامی، بازیکنان مجاز نیستند با اضافه کردن کارت‌ها بـه ست‌ها یا ران‌هاي‌ بازیکنان دیگر، کارت‌ها را دور بریزند. ترکیب‌ها فقط از دست خودتان ساخته میشوند و هر کارتی کـه شامل ان نمی شود، کارت پنالتی اسـت.

 

پیتر مورو از Glenville Software یک برنامه امتیازدهی ویندوز برای رامی 3-13 تولید کرده اسـت.

 

تغییرات

عده اي از بازی‌هایي کـه Aces را میتوان بـه‌عنوان بالا یا پایین استفاده کرد – بنابر این AKQ یک دنباله معتبر اسـت. دراین حالت، یک آس کـه در پایان در دست شـما باقی میماند، بـه جای یک امتیاز، 15 امتیاز دارد.

 

عده اي از گروه ها برای جک ها 11 امتیاز، برای کوئینز 12 و برای کینگ ها 13 امتیاز کسب می کنند.

 

عده اي از گروه ها جوکرها را بـه عنوان کارت هاي‌ وحشی اضافی شامل می شوند. دراین صورت، جوکری کـه در پایان یک راند در دست شـما باقی می ماند، 20 امتیاز پنالتی می‌گیرد.

آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده

برای گروه هاي‌ بزرگی از بازیکنان، استن استون سرعت 3-13 را اختراع کرده اسـت کـه در ان بازی با ترسیم و دور انداختن هم زمان، توسط تماس گیرنده، سرعت بازی را افزایش میدهد.

 

نسخه اختصاصی 3-13 با استفاده از پک مخصوص پنج کت و شلواری با نام Five Crowns منتشر شده اسـت.

 

Jared Mellentine یک تغییر Deuces Aren’t Wild با یک دور 14 کارتی اضافی و یک دور جایزه درصورت تساوی ارائه کرده اسـت.

 

13 قانون بازی با ورق و چگونه بازی کنیم؟

اگر از طرفداران جین رامی یا دیگر بازی‌هاي‌ حقه‌باز هستید، 13 را دوست خواهید داشت. مانند بازی‌هاي‌ کارتی مشابه، ممکن اسـت در ابتدا گیج‌کننده بـه نظر برسد. اما هنگامی کـه دنباله ها را یاد گرفتید، برای پرش مستقیم بـه بازی مشکلی نخواهید داشت!

 

اما این کـه برنده شوید یا نه، همه ی بـه استراتژی شـما و مانند همیشه کمی شانس بستگی دارد. بنابر این، بیایید اکنون نگاهی عمیق تر بـه بازی با ورق 13 بیندازیم. ما بـه انچه برای بازی نیاز دارید، قوانین و البته گیم پلی بازی را بررسی خواهیم کرد.

 

بازی با ورق 13 چیست؟

13 یک بازی با ورق سرگرم‌کننده مانند پیک یا روباه در جنگل اسـت. این یک بازی کاملاً قدیمی اسـت و مانند تعداد زیادی از بازی هاي‌ کارت بازی قدیمی، تاریخچه ان واقعاً مشخص نیست. اما این اشکالی ندارد زیرا ما می‌دانیم کـه چگونه ان را بازی کنیم.

 

8 بهترین بازی حیاط برای بازی «به غیر از کورن هول»

مانند تعداد زیادی از بازی‌هاي‌ کارتی قدیمی‌تر، 13 نسخه متفاوت وجوددارد. عده اي از انها فقط برای 2 بازیکن مناسب هستند، اما قوانین سنتی کـه ما بـه آن ها نگاه خواهیم کرد.

 

برای 4 بازیکن مناسب اسـت. اما قبل از این کـه بـه تمام قوانین نگاهی بیندازیم، بیایید انچه را کـه برای بازی نیاز دارید بررسی کنیم.

 

آنچه شما نیاز دارید؟

همان طور کـه ممکن اسـت قبلا حدس زده باشید برای بازی 13 بـه یک دسته کارت نیاز دارید. کارت هاي‌ جوکر در 13 نیز استفاده نمی‌شوند.

 

بنابر این یک دسته معمولی 52 کارتی اسـت. هر نوع کارت بازی مفید اسـت، اما ما استفاده از یک عرشه مضمون کـه لباس ها را تغییر میدهد توصیه نمی‌کنیم.

 

این بـه این دلیل اسـت کـه کت و شلوارها در 13 مقادیر متفاوتی دارند، بنابر این شـما می‌خواهید کـه انها بـه اسانی برای همه ی بازیکنان قابل تشخیص باشند.

 

یک عرشه ساده مانند این از Integear یک انتخاب عالی خواهد بود. اکنون قبل از این کـه گیم پلی بازی را مشخص کنیم، نگاهی بـه نحوه عملکرد کارت ها در 13 خواهیم داشت.

”دستگاه کامل
5.99 دلار
اکنون در آمازون بخرید
پیوند وابسته / کمیسیون هاي‌ کسب شده « افشای اطلاعات را بخوانید »

 

کارت های بازی

اکنون دراین مرحله، اینجاست کـه همه ی چیز برای بازیکنان جدید کمی گیج کننده اسـت. در 13 کارت بر اساس ارزش آن ها و بر اساس لباس انها رتبه بندی می شوند. مقادیر کت و شلوار از بالاترین بـه پایین ترین عبارتند از Hearts، Diamonds، Clubs ودر نهایت بیل.

 

کارت ها نیز بر اساس ارزش فردی آن ها رتبه بندی می شوند. با این حال، این دنباله ان چیزی نیست کـه شـما انتظار دارید.

 

در 13؛ 2 کارت بالاترین ارزش را دارند در حالی کـه 3 کارت کمترین ارزش را دارند. مقدار کارت از بالاترین تا کمترین بـه شرح زیر اسـت – 2؛ آس، کینگ، ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ و 3.

 

بنابر این، این اصول اولیه نحوه رتبه‌بندی/ارزش‌گذاری کارت‌ها در 13 اسـت. با این حال، چیزهای بیشتری برای یادگیری نحوه استفاده از آن ها وجوددارد. بنابر این، اجازه دهید شیرجه عمیق خودرا بـه قوانین و گیم پلی بازی 13 ورق آغاز کنیم.

 

13 قانون و گیم پلی بازی با ورق

هدف 13 بسیار ساده اسـت، شـما فقط باید نخستین بازیکنی باشید کـه تمام کارت هاي‌ خودرا بازی می کند. اما مطمئناً؛ همه ی چیز بـه این سادگی نیست؟ 13 یک بازی کاملاً در مورد استراتژی اسـت و راه هاي‌ مختلفی وجوددارد کـه می توانید کارت هاي‌ خودرا بازی کنید.

 

راه اندازی 13

راه اندازی بازی با ورق 13 بسیار ساده اسـت. یک بازیکن باید عرشه را بـه هم بزند و کارت‌ها را یکی یکی بـه هر بازیکن بدهد. هر بازیکن باید در مجموع 13 کارت دریافت کند. این بدان معناست کـه تمام 52 کارت قبل از شروع بازی پخش می شود.

 

هنگامی کـه کارت ها پخش شد، هر بازیکن باید نگاهی بـه دست خود بیاندازد. بازیکنی کـه 3 پیک «کم‌ترین کارت در بازی» را دارد ابتدا میرود و باید کارت را بازی کند. هنگامی کـه کارت بازی شد، بازی بـه بازیکن سمت چپ منتقل می شود.

 

بازیکن بعدی باید با نوع ترکیبی کـه بازیکن اول بازی کرد مطابقت داشته باشد. اما این تمام چیزی نیست کـه بازی آن ها نیز باید ارزش بیشتری نسبت بـه بازی قبلی داشته باشد.

آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده

در دور اول، با توجه بـه این کـه کارت 3 Spades کمترین ارزش را دارد، این احتمالاً خیلی سخت نخواهد بود.

 

با این حال، با پیشرفت بازی، کار دشوارتر می شود. اگر در هر مرحله یک بازیکن نتواند بازی کند، میتواند در نوبت خود پاس بدهد. یک بازیکن همچنین می‌تواند در صورتی کـه ترجیح دهد یک کارت یا کارت بازی نکند حتی اگر بتواند پاس بدهد.

 

گاهی اوقات آویزان کردن بـه یک کارت با ارزش میتواند در اواخر بازی بسیار مفید باشد. حالا بیایید در مورد نوع ترکیبی صحبت کنیم. در 13 کارت را می توان بـه روش هاي‌ مختلف بازی کرد. برای کمک بـه ساده کردن این موضوع، بخش زیر را بررسی کنید.

 

پخش ترکیبات

شـما می توانید بـه روش هاي‌ متعدد بـه 13 کارت بازی کنید. عده اي از این ترکیب ها بسیار ساده تر از بقیه هستند. اما ترکیب‌هاي‌ پیچیده‌تر بـه شـما این امکان را میدهند کـه کارت‌هاي‌ بیشتری بازی کنید و تطابق بازی‌هاي‌ دیگر با شـما را دشوارتر می کند.

 

مجردها :

بـه سادگی 1 کارت از دست خود بازی کنید.

 

جفت :

2 کارت مطابق با دست خود بازی کنید.

 

سه نوع :

3 کارت مطابق با دست خود بازی کنید.

 

چهار نوع :

4 کارت مطابق با دست خود بازی کنید.

 

Sequence :

دنباله اي از 3 یا بیشتر کارت نیز میتواند بازی شود. بـه عنوان مثال، 4؛ 5؛ و 6 را می توان باهم بازی کرد.

 

دو سکانس :

این دنباله اي از 6 کارت یا بیشتر اسـت. بـه عنوان مثال، 6؛ 7؛ 8؛ 9؛ 10 و جک.

 

هنگام پخش یک سکانس، کارت ها می توانند در هر کت و شلواری باشند و 2 ها نیز دریک سکانس قابل بازی نیستند. بالاخره باید در مورد بمب صحبت کنیم!

 

بمب ها ویژگی هاي‌ خاصی هستند کـه بـه دنباله هاي‌ خاصی اجازه می دهند کارت هاي‌ شماره 2 را شکست دهند. همانگونه کـه ممکن اسـت بـه یاد داشته باشید 2 کارت بالاترین ارزش را در بازی دارند.

 

یک نوع چهار و یک سکانس دوتایی از 3 بمب هستند. این بمب ها را می توان روی یک 2 تک پخش کرد. یک سکانس دوتایی از 4 را می توان روی دو 2s پخش کرد. ودر نهایت، یک توالی دوتایی از 5 کارت یا بیشتر در بالای سه 2s قابل بازی اسـت.

 

در حالی کـه بعید اسـت ترکیبات خاصی بـه شـما امکان میدهد فوراً برنده شوید! اگر بازیکنی هر چهار 2 کارت را داشته باشد برنده می شود. همچنین اگر بازیکنی یک سکانس مستقیم 3 بـه آس دریافت کند، بلافاصله برنده خواهد شد.

 

خلاصه بازی آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده

برای راحت‌تر کردن کارها، خلاصه‌اي از گیم‌پلی کوتاه برای شـما داریم کـه می توانید دنبال نمایید. اول از همه ی، بـه هر بازیکن باید 13 کارت داده شود.

 

مطمئن شوید کـه عرشه بـه خوبی مخلوط شده اسـت و کارت ها را یکی یکی تقسیم کنید. بازیکنی کـه 3 پیک دارد بازی را شروع می کند. 3 از Spades را می توان بـه تنهایی یا بـه عنوان بخشی از یک ترکیب بازی کرد.

 

بازیکن بعدی باید همان ترکیب را بازی کند و ارزش بالاتری داشته باشد. در هر نقطه اي کـه یک بازیکن بتواند پاس بدهد، میتواند اینکار را انجام دهد.

آموزش کامل بازی کارتی سه سیزده

حتی اگر کارت هایي داشته باشد کـه می توانند بازی کنند. هنگامی کـه هر 4 بازیکن بازی کردند یا پاس کردند، کارت ها حذف می شوند و یک دور جدید شروع می شود.

 

این حلقه گیم پلی تا زمانی ادامه مییابد کـه یک بازیکن تمام کارت هاي‌ خودرا بازی کند. بازیکنی کـه ابتدا تمام کارت هاي‌ خودرا بازی کند برنده بازی اسـت. بازی با ورق 13 طبق معمولً با تنظیم اول تا سه برد انجام می شود. بنابر این، در طول یک جلسه، چندین بازی خواهید داشت.

 

بازی با ورق 13 – یک بازی سرگرم کننده استراتژیک!

مطمئناً چیزهای زیادی برای یادآوری با این بازی کارت وجوددارد و یقیناً منحنی یادگیری برای ان وجوددارد. اما هنگامی کـه اصول اولیه را بـه دست آورید.

 

یک بازی بسیار سرگرم کننده و استراتژیک را خواهید یافت کـه مطمئناً در هر شب بازی موفق خواهد بود. اگر از بازی هایي مانند Euchre یا Pinochle لذت می‌برید، مطمئن باشید کـه از 13 لذت خواهید برد.

 

منبع این مطلب: azkacollection.net


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *