تبلیغات بلک جک در کازینوهای آنلاین

مجله شرط بندی ، پیش بینی و کازینو آنلاین آزکالکشن تقدیم میکند

تبلیغات بلک جک در کازینوهای آنلاین

تبلیغات بلک جک در کازینوهای آنلاین

تبلیغات بلک جک در کازینوهای آنلاین یکی از معدود راه‌هایي کـه می توان در قمار کازینو بـه برتری رسید، استفاده از تبلیغات کازینو اسـت. اگر اصلاً راهی برای بـه دست آوردن برتری در قمار کازینو پیدا نمی‌کنید، بـه عنوان یک “قمارباز تفریحی” طبقه بندی می شوید. و این اشکالی ندارد، تا زمانی کـه پولی را کـه نمی‌توانید از دست بدهید، قمار نکنید.

 

اما اگر میخواهید هنگام قمار کازینو امتیاز کوچکی بـه دست آورید، می توانید از سرگرمی‌هاي‌ خود در کازینو لذت ببرید بدون این کـه در دراز مدت هزینه زیادی برای ان پرداخت کنید.

 

تبلیغات بلک جک یکی از راه‌هایي اسـت کـه می توانید معامله بهتری در قمار خود داشته باشید، چه هدف شـما این باشد کـه یک قمارباز سودمند باشید یا فقط در دراز مدت پول کمتری از دست بدهید.

 

تبلیغات کازینو چیست؟

در کازینوهای آنلاین، تبلیغات بـه اندازه کافی ساده هستند . آن ها تقریبا همیشه پاداش سپرده‌گذاری می کنند. بـه عنوان مثال، 5000 دلار سپرده‌گذاری کنید و 100٪ پاداش مطابقت دریافت کنید. الزامات شرط‌بندی کـه با چنین پاداش‌هایي همراه اسـت باعث می شود با استفاده از ان تبلیغات، نتوانید دریک کازینو آنلاین برتری کسب کنید.

 

از طرف دیگر، تبلیغات کازینویی آجر و ملات طبق معمولً جالب تر اسـت. می توانید این ها را بـه عنوان طرح‌هاي‌ تبلیغاتی درنظر بگیرید کـه برای ترغیب بیشتر قماربازان بـه بازی در کازینو طراحی شده‌اند. شاید اخیراً ترافیک کند بوده اسـت و کازینو میـــخواهد افراد بیشتری را وارد دروازه کند. یا شاید مرد بازاریابی فقط بـه کاری نیاز دارد کـه انجام دهد.

 

در هر صورت، تبلیغات کازینو – بـه خصوص زمانی کـه در حال بازی بلک جک با پول واقعی هستید – میتواند سودآور باشد اگر بدانید چگونه گندم را از کاه تشخیص دهید.

 

نمونه هایی از تبلیغات بلک جک

دراین مطلب بـه نمونه هایي از تبلیغات بلک جک نگاه می‌کنم. عده اي از آن ها فرضی هستند. موارد دیگر بـه طور منظم در کازینوهای مختلف اتفاق میوفتد. در هر صورت، انها بحث هاي‌ جالبی در مورد احتمال ایجاد می کنند.

 

یکی از راحت‌ترین تبلیغات بلک جک زمانی اسـت کـه یک کازینو یک پرداخت 2:1 برای بلک جک ارائه می دهد. این عقربه طبق معمولً در 3:2 جواب می دهد، و خانه هنوز یک لبه دارد.

 

در حین تبلیغات پرداخت 2:1 در بلک جک چه اتفاقی برای لبه خانه می افتد؟

برای ارزیابی این، شـما با بررسی احتمال گرفتن بلک جک شروع کنید. بلک جک – یا “طبیعی” – یک دست دو کارتی اسـت کـه از یک کارت بـه ارزش 10 امتیاز و یک آس با ارزش 11 امتیاز تشکیل شده اسـت. بـه عبارت دیگر، این یک دست دو کارته اسـت کـه مجموعاً 21 شماره اسـت.

 

تنها راه برای بدست آوردن چنین دستی این اسـت کـه با ان برخورد شود. اگر ضربه اي بزنید ودر مجموع 21 بگیرید، بلک جک نیست. این امر ارزیابی احتمال را راحت می کند.

 

احتمال 10 بودن نخستین کارت شـما 16/52 اسـت. شـما 16 کارت بـه ارزش 10 در عرشه، چهار کارت از 10 ها، جک ها، ملکه ها و پادشاهان دارید. و شـما 52 کارت در عرشه دارید.

 

احتمال این کـه کارت دوم شـما یک آس باشد 4/51 اسـت. شـما 51 کارت در عرشه باقیمانده و تنها چهار تای ان ها آس هستند. احتمال وقوع این اتفاق با ضرب ان دو احتمال ارزیابی می شود. شـما ضرب می شوید زیرا نیاز دارید کـه هردو اتفاق بیفتد.

تبلیغات بلک جک در کازینوهای آنلاین

4/51 x 16/52 = 0.0241؛ یا 2.41%.

اما فراموش نکنید کـه راه دومی برای رسیدن بـه این کل وجوددارد. این با گرفتن یک آس بـه عنوان کارت اول و یک 10 بـه عنوان کارت دوم اسـت. ریاضیات کمی متفاوت اسـت اما با احتمال یکسان بـه دست می‌آید:

 

16/51 x 4/52 = 0.0241؛ یا 2.41٪

این دو احتمال رابا هم جمع کنید، احتمال گرفتن بلک جک 4.82٪ اسـت. این نزدیک بـه 5٪ اسـت، بنابر این تقریبا هر 20 دست یک‌بار یک بلک جک خواهید دید.

 

اگر با چند عرشه سروکار دارید، این اعداد تغییر می کنند، اما همان‌ گونه نزدیک بـه 5 درصد خواهد بود. بـه اندازه کافی نزدیک اسـت کـه ما وادار نباشیم همه ی ان محاسبات را انجام دهیم.

تبلیغات بلک جک در کازینوهای آنلاین

پیامدهای بیشتر پرداخت 2:1 در بلک جک

از آنجایی کـه بلک جک در حال حاضر در 3:2 نتیجه می دهد، پرداخت 2:1 افزایش در پرداخت برابر با نصف شرط اسـت. این یعنی نصف شرط اضافی در 1/20 زمان.

 

بیش از 100 دست، پنج بار یک شرط 1/2 اضافی دریافت خواهید کرد. این 2.5 شرط روی 100 دست اسـت کـه افزایش بازده مورد انتظار شـما بیش از 2٪ اسـت.

 

یک بازیکن استراتژی پایه خوب دریک بازی بلک جک طبق معمولً با لبه خانه 0.5٪ یا کمتر مواجه می شود، بنابر این افزایش 2٪ + در بازده مورد انتظار بـه این معنی اسـت کـه بازیکن حداقل 1٪ و احتمالاً نزدیکتر بـه خانه برتری دارد. 2 درصد

 

این یک مزیت قابل توجه دریک بازی کازینو اسـت. این بـه ویژه دریک بازی بلک جک بسیار مهم اسـت زیرا برای بـه دست آوردن این مزیت حتی نیازی بـه شمارش کارت ندارید.

 

یکی دیگر از تبلیغات احتمالی بلک جک

من در مورد تبلیغی خواندم کـه در ان کازینو چیزی را کـه آن ها سواری رایگان می نامیدند بـه شـما داد. شـما این سواری رایگان را زمانی دریافت کردید.

 

کـه یک بلک جک بـه عنوان پاداش برای پرداخت خود دریافت کردید. این فقط یک دکمه پلاستیکی بود کـه می توانید در دست بعدی از ان استفاده کنید.

 

در اینجا نحوه استفاده شما آمده است:

شـما می توانید ان را برای بازگرداندن شرط اولیه خود پس از دریافت دو کارت اول خود تحویل دهید. البته قبل از استفاده از این سواری رایگان باید منتظر بمانید تا در موقعیت نامناسبی قرار بگیرید.

 

اگر در مورد زمان تسلیم شدن در بلک جک چیزی می‌دانید، میدانید کـه یکی از بدترین موقعیت هایي کـه می توانید در ان قرار بگیرید زمانی اسـت کـه در مجموع 16 تا برای شروع سخت دارید و فروشنده 10 را نشان می دهد.

 

این اساساً بـه شـما یک نیم شرط اضافی می دهد، اما نه بـه عنوان یک پرداخت فوری مانند انچه با بلک جک 2:1 دریافت می کنید. این یک پرداخت تاخیری اسـت.

 

کـه فقط می توانید در دست آینده از ان استفاده کنید. اما هنوز ارزش یک شرط بندی را دارد و شـما هنوز از هر 20 دست یک‌بار ان را دریافت می کنید. بـه یاد داشته باشید، هر زمانی کـه بلک جک بـه شـما داده شود، این یک جایزه اسـت.

 

این نیز 2٪ بـه انتظارات کلی شـما بـه عنوان یک بازیکن استراتژی پایه اضافه می کند.

 

بلک جک با جوکر

من در مورد تبلیغ دیگری در کازینو دیگری خواندم کـه در ان کازینو یک جوکر را وارد بازی خود کرد. از دو عرشه پخش می شد، اما فقط یک جوکر بـه ان اضافه شد. اگر جوکر را در دست داشتید، مانند پوکر ؛ بـه عنوان یک کارت وحشی درنظر گرفته می شد .

 

اگر فروشنده جوکر را می‌گرفت، باید ان را دور می انداخت و کارت دیگری میگرفت. واضح اسـت کـه چگونه یک کارت وایلد بـه بازیکن بلک جک برتری ریاضی می دهد. اما دراین شرایط چقدر مزیت ایجاد می کند؟

 

نخستین چیزی کـه باید درک کنید این اسـت کـه با یک کارت وایلد در پوکر، مطمئن نیستید کـه برنده شوید. اما دریک بازی بلک جک، هر دستی کـه یک کارت وایلد در ان باشد.

 

بـه طور خودکار بـه 21 میرسد. تنها زمانی کـه با جوکر برنده نمیشوید این اسـت کـه فروشنده نیز 21 دریافت کند ودر نتیجه فشار وارد شود.

تبلیغات بلک جک در کازینوهای آنلاین

همچنین، اگر فکر کنید، بـه هرحال دست متوسط ​​دریک بازی بلک جک بـه یک فشار نزدیک اسـت. اما این زمانی اسـت کـه شـما با یک استراتژی اساسی کامل بازی می کنید. بـه عبارت دیگر، از آنجایی کـه لبه خانه بسیار نزدیک بـه 0٪ اسـت، شـما یک بازی تقریبا سرسخت انجام میدهید.

تبلیغات بلک جک در کازینوهای آنلاین

این بدان معناست کـه هر زمانی کـه جوکر را دریافت می کنید، بـه طور متوسط ​​یک شرط اضافی برنده می شوید.

 

از آنجایی کـه یک دست متوسط ​​بلک جک دارای سه کارت اسـت و دو عرشه با یک جوکر دارای 105 کارت هستند، شـما بـه طور میانگین هر 35 دست یک جوکر را دریافت می کنید. این تقریبا 3 درصد مواقع اسـت.

 

اگر بـه‌عنوان یک بازیکن استراتژی پایه، بـه‌طور متوسط ​​3 درصد از زمان‌ها در بلک جک، یک شرط کامل را برنده میشوید، با برتری نزدیک بـه 3 درصد در خانه بازی میکنید.

تبلیغات بلک جک در کازینوهای آنلاین

نتیجه تبلیغات بلک جک در کازینوهای آنلاین

هر زمان کـه کازینویی را میبینید کـه نوعی تبلیغ برای بازی‌هاي‌ بلک جک خود ارائه میکند، باید درگیر ان باشید. با استفاده از فرآیند فکری کـه دراین مثال ها بیان شده اسـت، باید بتوانید تعیین کنید کـه چنین ارتقای چه زمانی بـه شـما مزیت ریاضی نسبت بـه خانه می دهد.

 

البته، بـه دست آوردن این مزیت بـه معنای این اسـت کـه یک بازیکن استراتژی پایه تقریبا کامل باشید. اگر از استراتژی اصلی استفاده نمی‌کنید، بسته بـه این کـه چقدر با تصمیمات استراتژی خود فاصله دارید، بـه طور متوسط ​​بین 2 تا 4 درصد بـه خانه واگذار می کنید.

 

من بـه خاطر مثال هاي‌ استفاده شده دراین مطلب مدیون کتاب چگونه می توان 100000 دلار در روز قمار درآورد، نوشته دیوید اسکلانسکی هستم.

 

اگر سالها پیش این کتاب را نخوانده بودم، نمی‌توانستم ریاضیات پشت این مفاهیم یا نحوه توضیح انها را بفهمم. اما راه روشنی برای ساده کردن ریاضیات درگیر در قمار وجوددارد، درست مانند راهی برای کسب سود در طول زمان.

 

منبع این مطلب: azkacollection.net


Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *