بازی قاشق آموزش یک بازی ورقه ای کلاسیک بسیار جالب

بازی قاشق آموزش یک بازی ورقه ای کلاسیک بسیار جالب

آموزش یک بازی ورقه ای کلاسیک

Spoons یک بازی ورقه اي کلاسیک اسـت کـه سرگرمی ساده بازی هاي‌ تطبیقی ​​رابا هیجانات عصبی صندلی هاي‌ موسیقی ترکیب میکند. اگر چه قاشق ها در ابتدا گیج کننده یا پیچیده بـه نظر میرسند ؛ یادگیری ان فوق العاده راحت اسـت و بازی کاملاً انفجاری اسـت.

آموزش بازی کنو keno

بازی قاشق آموزش یک بازی ورقه ای کلاسیک

روش 1 قاشق بازی کردن

1- بازیکنان خودرا بشمارید. در وسط میز ؛ هرچند کـه تعداد زیادی قاشق یک شماره کمتر از تعداد بازیکنان شـما باشد. بـه عنوان مثال ؛ اگر با 6 نفر بازی میکنید ؛ از 5 قاشق استفاده کنید.

بازی قاشق آموزش یک بازی ورقه ای کلاسیک

2- یک عرشه استاندارد 52 کارته را مرتب کنید و بـه هر نفر 4 کارت بدهید. از فروشنده بخواهید عرشه را درکنار خود نگه دارد.

بازی قاشق آموزش یک بازی ورقه ای کلاسیک

3- از هرکسی بخواهید یکی از کارتهای خودرا برداشته و بـه طور هم زمان ان را در سمت چپ خود دور بیندازد. با این حال ؛ فرد در سمت راست فروشنده باید یکی از کارتهای خودرا روی میز قرار دهد تا شمع دور انداختن را شروع کند ند در حالی کـه فروشنده کارت جدیدی را برمی دارد.

اگر نمیخواهید ؛ با کارتی کـه بـه شـما داده میشود کارت را عوض کنید. در عوض ؛ فقط کارت دریافتی را بـه بازیکن سمت چپ خود منتقل کنید.

بازی کازینو آموزش کامل تصویری بازی ورق پاسور کازینو

نکته: راهکار خوبی برای تعویض کارتها با کارتی اسـت کـه با کارت دیگری کـه قبلاً در دست دارید مطابقت دارد.

4-این روند را از هر شخصی کـه بـه سمت چپ عبور میکند تکرار کنید. در هر دور فروشنده باید کارت جدیدی را انتخاب کند و شخص سمت راست خود باید بـه قسمت پرتاب شده اضا؛ کند کند کند بـه طوری کـه کارتهای جدید هجوم مداوم داشته باشد.

همه ی بازیکنان بـه گردش کارت ادامه می‌دهند. اینکار طبق معمولً خیلی سریع انجام می‌شود و بـه سختی میتوان پیگیری کرد! این عمدی اسـت و باعث لذت بیشتر بازی می‌شود.

بازی قاشق آموزش یک بازی ورقه ای کلاسیک

بازی قاشق

5- نخستین شخصی کـه 4 نوع دارد “مثلا هر 4 آس یا هر 4 بازی” باید یک قاشق بر دارد. بـه دنبال این ؛ سایر بازیکنان نیز باید همین کار را انجام دهند ؛ کمترین فرد بدون قاشق و خارج از بازی باقی بماند.

توجه: غالباً بازیکنان سعی میکنند در مورد چنگ زدن بـه یک قاشق دزدکی کار باشند ؛ بـه طوری کـه دیگران بدون این کـه از قاشق کشیده شده بـه بازی ادامه دهند.

6- خاطرجمعی حاصل کنید کـه بـه محض مشاهده از بین رفتن یک قاشق ؛ ان را بگیرید. درگیر شدن در تلاش برای بدست آوردن چهار نوع خود راحت اسـت – سعی کنید بـه حرکات دیگران و همچنین دست خود دتو.

تاثیر بازی کازینو تیزی ذهن

7- هر بار کـه یک بازیکن را از بازی خارج میکنید ؛ یک قاشق بردارید. بنابر این اگر دور اول 6 بازیکن و 5 قاشق داشت ؛ دور دوم 5 بازیکن و 4 قاشق تشکیل می شد. بازی را ادامه دهید تا زمانی کـه با یک نفر تنها برنده شوید.

منبع این مطلب: azkacollection.net


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *